Ödmjukhetens litania

ÖDMJUKHETENS LITANIA

LITANIA HUMILITATIS

Jesus saktmodig och ödmjuk i hjärtat,                

R. lyssna till mina böner,

Från önskan att bli aktad,                                             

R. befria mig, Jesus.

Från önskan att bli älskad,

R. befria mig, Jesus.

Från önskan att bli prisad,  

R. befria mig, Jesus.

Från önskan att bli hedrad,  

R. befria mig, Jesus.

Från önskan att bli prisad,  

R.

Från önskan att föredras framför andra, 

R. ...

Från önskan att bli konsulterad, 

R. ...

Från önskan att bli godkänd,   

R. ...

Från rädslan för att bli förödmjukad,  

R. ...

Av rädsla för att bli föraktad,

R. ...

Från rädslan för att lida tillrättavisa, 

R. ...

Från rädslan för att bli förtalad, 

R. ...

Från rädslan att bli bortglömd, 

R. ...

Från rädslan för att bli förlöjligad,  

R. ...

Från rädslan för att bli kränkt,  

R. ...

Från rädslan för att bli misstänkt, 

R. ...

 

Att andra må älskas mer än jag,                     

R. Jesus, ge mig nåden att önska det.

Att andra må uppskattas mer än jag,         

R. Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra får växa i världens åsikt och jag minskar,

R. Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra får anställas och jag sätter åt sidan,

R. Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra må prisas och jag glömde, 

R. Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra må föredras före mig i allt,

R. Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra kan vara heligare än jag, förutsatt att jag är så helig som jag kan vara,                  

R. Jesus, ge mig nåden att önska det


Jesu Heliga Hjärta,                                                       

R. be för mig.

Maria, de Kristnas Hjälp,

R. be för mig.

O Maria, de mäktiga moder,

R. be för mig.

St. Joseph, de ödmjukas beskyddare,

R. be för mig.

St Michael, som först krossade stolthet,

R. be för mig.

Alla ni heliga andar helgade av ödmjukhet,

R. be för mig.